Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. sv. LUDMILA (860-921)

Kněžna Ludmila přijala křesťanskou víru spolu se svým manželem  Bořivojem, a stala se její zanícenou propagátorkou. Ale zatímco Bořivoj vymýtal pohanství ohněm a mečem, Ludmila šířila křesťanství dobrým slovem, láskou a příkladem, stala se ochránkyní  všech chudých, nemocných a ponížených.Ve stejném duchu vychovala i vnuka Václava. Tím si však vysloužila nenávist své snachy Drahomíry. Roku 921 se Drahomíra nakrátko zmocnila vlády v českém knížectví a rozhodla se stárnoucí kněžnu zlikvidovat. 16. září 921 vnikli do tvrze Tetín dva nájemní vrazi a na Drahomířin rozkaz Ludmilu uškrtili.

2. sv. VÁCLAV (809-935)

Kníže Václav byl vychován svou babičkou Ludmilou v duchu křesťanské lásky.Jeho jedenáctiletá vláda je v legendách  popisována jako „zlatý věk českého knížectví“.Václav zajistil mír a prosperitu, pomáhal chudým a nemocným. Jeho mladší bratr Boleslav však sám zatoužil po knížecím stolci.V září 935 pozval Václava do Staré Boleslavi na křtiny svého syna. Ráno 28. září zamířil Václav ke dveřím staroboleslavského kostelíka – a v té chvíli přichází útok. Nejprve napadl knížete sám Boleslav. Silný Václav úder odrazil, ale ze zálohy se na něj vrhli další čtyři vrazi…

3. VÁCLAV III. (1289-1306)

Poslední český král z rodu Přemyslovců byl údajně mladík nezdárný, ale velmi nadaný.Po smrti otce Václava II. zdědil sotva šestnáctiletý kralevic koruny tří zemí:českou, polskou a uherskou. Obrovský vzrůst přemyslovské moci však vyvolával nepřátelství. Václav III. se vzdal  uherského trůnu a soustředil všechny síly na udržení Polska.Ale osud  mu nedopřál tento plán uskutečnit. V létě 1306 Václav III. zahájil vojenské tažení do Polska. Nestačil však ani překročit hranice … a 14. srpna 1306 byl v Olomouci zákeřně zavražděn. Jeho smrtí vymřel přemyslovský rod po meči. Tato vražda dodnes zůstává jednou z velkých záhad našich dějin.Hypotéz je nespočet:Zhrzená zapuzená první snoubenka Václavova,polští odbojníci, Habsburkové…Ale nejpravděpodobnější je, že Václava III. nechala zavraždit část české šlechty.

4.VÁCLAV IV. (1361-1419

Král Václav IV. sice nebyl zavražděn, ale smrti unikl jen o vlásek. V roce 1393 se ho při návštěvě Vídně pokusili neznámí pachatelé otrávit.Václav IV. se několik týdnů zmítal v horečkách a bolestech a všichni byli přesvědčeni, že umírá. Václav se nakonec uzdravil, ale od té doby až do konce života si stěžoval na palčivé pálení v hrdle.Bolest zaháněl vínem a nakonec propadl alkoholismu…

5. ALBRECHT Z VALDŠTEJNA (1583-1634)

Patří k nejslavnějším a zároveň nejtemnějším postavám našich dějin.Proslul jako bezohledný kariérista a pobělohorský privatizátor, ale zároveň i jako slavný vojevůdce třicetileté války. V čele stotisícové armády, kterou sám vybudoval, dobyl pro císaře v letech 1625-33 řadu vítězství a zajistil Habsburkům rozhodující převahu.V červnu 1633 mu Francie a Švédsko tajné nabídly český trůn – výměnou za to, že se svým vojskem přejde na jejich stranu.Valdštejn  však váhal, odkládal rozhodnutí, a rychle ztrácel důvěru na všech stranách. V lednu 1634 ho císař zbavil vrchního velení a prohlásil za zrádce.Valdštejn s armádou se pokouší uprchnout a spojit se Švédy.25. února 1634 Valdštejn nocuje na hradě v Chebu.V jedenáct hodin večer je několika důstojníky přepaden  a  zavražděn kopím.Dodnes nevíme zda šlo o spontánní čin tří plukovníků  nebo byla vražda předem objednána? Císařem? Nebo někým jiným?

6. ALOIS RAŠÍN(1867-1923)

Jako první československý ministr financí provedl roku 1919 úspěšnou odluku od měny rakouské, která rychle slábla. Položil tím základ stabilní české koruny. V roce 1922 se však rozhodl pro další důležité posilnění koruny, z níž chtěl vytvořit tvrdou měnu, krytou zlatem. Jeho reformy ale začaly přerůstat v katastrofu: s růstem koruny klasala konkurenceschopnost našeho vývozu, podniky se prudce zadlužovaly a rostla nezaměstnanost. Rašín však nehodlal nic měnit. Ráno 5. ledna 1923 vyšel ze svého bytu v Žitné ulici. V tom  zazněl výstřel, kůlka ho trefila přímo do zad. Po šesti týdnech těžkému zranění podlehl. Devatenáctiletý vrah splnil to, o čem se spoustě lidí jen zdálo.

7. T. G. MASARYK (1850-1937)

Prezident Masaryk vládl pevnou rukou, a tak není divu, že měl i mnoho nepřátel. Nenáviděli ho komunisté, nacionalisté i fašisté. V roce 1926 fašistické skupiny dokonce přichystaly na Masaryka atentát. Provést ho měl ruský emigrant, důstojník Gorgulov. Mělo se tak stát na pražském Mánesu, kam se prezident chystal na výstavu. Gorgulov čekal mezi ostatními před vchodem, držíce v ruce revolver. Když vystoupil prezident z auta, objevil se přímo před vrahem. Masaryk se přátelsky usmál a – Gorgolov neměl sílu vystřelit. Československá ochranka o tomto činu neměla ani tušení. Gorgulov hned poté odjel do Francie a roku 1932 tam zabil prezidenta Doumera. Za to byl také později v Paříži popraven.

8. Reinhard HEYDRICH (1904-1942)

Byl to jeden z hlavních a zároveň nejhorších prominentů nacistického režimu. Byl šéfem SS.27. 9. 1941 byl jmenován říšským protektorem Čech a Moravy a brzy rozpoutal vlnu zatýkání a poprav. 27. května 1942 na něj parašutisté Kubiš a Gabčík spáchali atentát. Neudělali to moc dobře, přesto ale Heydrich po týdnu zamřel. Za jeho smrt se nacisté pomstili vlnou krutého teroru a vypálení obcí Lidice a Ležáky.

9. JAN MASARYK (1886-1948)

Syn T. G. Masaryka, ministr zahraničí. Jeho smrt se stala jednou ze záhad moderní historie. Masaryk plánoval svůj útěk na západ – ale už bylo pozdě. Věděl, že to tu pro něj nebude bezpečné. 9. března 1948 v půl deváté večer odešel od Masaryka kominík, poslední člověk, který ho viděl naživu. Další den ráno dva dělníci našli Masarykovo tělo na nádvoří paláce…
Vyskočil Masaryk sám z okna, nebo mu k tomu někdo „dopomohl“? Už více než padesát let zůstávají tyto otázky bez odpovědi.

10. KLEMENT GOTTWALD (1896-1953)

Komunistický prezident zemřel 14. března 1953. Po celé zemi se tehdy rozšířila pověst, že byl v Moskvě otráven. Pravou příčinou jeho smrti byl však alkoholismus a nemocné srdce. Jeho zdravotní stav byl velmi špatný a lékaři ho před cestou do Moskvy varovali. Zpáteční let letadlem mu vysloveně zakázali. Ale Gottwald jejich zákaz samozřejmě neuposlechl. Důsledkem byla prasklá výduť aorty, krvácení do hrudi a smrt.